Vad vi gör

EFK UNG är Evangeliska Frikyrkans (EFK) barn- och ungdomsorganisation som samlar 16 000 barn och ungdomar varje år i de lokala barn- och ungdomsarbetena runt om i Sverige. Vi vill vara med och bygga Guds Rike och forma barn och unga till stolthet över sin tro, sitt arv och sin tradition. I allt vi gör vill vi ge impulser, verktyg och exempel till EFTERFÖLJELSE av Jesus Kristus!

Vårt arbete:

  • Festivalen Frizon
  • EFK UNGs Bidragsspår

Arbete som vi är delaktiga i och stöttar: