Om EFK UNG

Vilka vi är

EFK UNG är Evangeliska Frikyrkans (EFK) barn- och ungdomsorganisation som samlar 16 000 barn och ungdomar varje år i de lokala barn- och ungdomsarbetena runt om i Sverige. Vi vill vara med och bygga Guds Rike och forma barn och unga till stolthet över sin tro, sitt arv och sin tradition. I allt vi gör vill vi ge impulser, verktyg och exempel till EFTERFÖLJELSE av Jesus Kristus!

Verksamhetsidé

EFK UNGs gemensamma arbete grundas precis som sin moderorganisation på EFKs tro och självförståelse. Vi tror att det är avgörande för framtidens EFK församlingar och samfundsrörelse, att den är befolkad av EFTERFÖLJARE till Jesus Kristus. Att EFK UNG i allt vi gör ger impulser, verktyg och exempel till EFTERFÖLJELSE av Jesus Kristus!

I EFK UNGs förståelse av denna grund tror vi att följande betoningar är viktiga:

Efterföljelse

Förstärka den uppväxande generationens kapacitet att vara och göra lärjungar till Jesus Kristus.

En EFTERFÖLJARE lever trovärdigt och låter sig präglas av Jesus i alla delar av livet, t ex hur man prioriterar sin tid, sina relationer och använder sina pengar. En EFTERFÖLJARE tror på Jesu kraft till frälsning, upprättelse och helande på livets alla områden, genom hela livet.

Missionsinriktning

Förstärka den uppväxande generationens kapacitet att utbreda Guds Rike.

En EFTERFÖLJARE vågar ta risker, bryta invanda mönster och handla för Guds Rikes utbredning så att andra också ges möjlighet att bli Jesu EFTERFÖLJARE och Guds Rike får fortsatt utbredning.

Inkarnation

Förstärka den uppväxande generationens kapacitet att medverka till att evangeliet slår rot i nya kulturer/subkulturer.

En EFTERFÖLJARE förkroppsligar och ger närvaro åt evangeliet där han/hon lever sitt liv. Hon/han kan på ett meningsfullt och trovärdigt sätt förmedla evangeliet så att det blir verkligt goda nyheter som slår rot och kan bäras av nya kulturer/subkulturer.